Dokumenty do pobrania – Kliknij aby otworzyć lub pobrać

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja obiady

Karta zgłoszeniowa do świetlicy

Regulamin świetlicy

Statut Szkoły

Broszura 2019-2020

Procedura organizowania wycieczek krajoznawstwa i turystyki

Regulamin naboru do klasy sportowej