Broszura informacyjna dla rodziców na rok szkolny 2020-2021 do pobrania w formie .pdf

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Wydarzenie Data
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 (poniedziałek) 2 IX 2019
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 14 X 2019
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (czwartek) 31 X 2019
Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny (piątek) 1 XI 2019
Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny (poniedziałek) 11 XI 2019
Projekt: Tradycje bożonarodzeniowe – jasełka, wigilie klasowe (piątek) 20 XII 2019
Zimowa przerwa świąteczno-noworoczna 23 XII – 1 I 2020
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (czwartek, piątek) 2-3 I 2020
Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny (poniedziałek) 6 I 2020
Ferie zimowe 13 – 26 I 2020
Rekolekcje wielkopostne (zajęcia wychowawcze) 6, 7, 8 IV 2020
Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych (wtorek, środa, czwartek) 21, 22, 23 IV 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 IV 2020
Święto Pracy- dzień ustawowo wolny (piątek) 1 V 2020
Boże Ciało – dzień ustawowo wolny (czwartek) 11 VI 2020
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek) 12 VI 2020
Zakończenie roku szkolnego (piątek) 26 VI 2020

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Zebrania dla klas I – VIII odbywają się w czwartki o godzinie 17:00
Dyżury nauczycieli podczas zebrań oraz konsultacji z rodzicami: 16:30 – 18:45

Wydarzenie Data
Zebranie organizacyjno-informacyjne 12 IX 2019r.
Konsultacje w klasach I – VIII 7 XI 2019r.
Zebranie ogólne 12 XII 2019r.
Zebranie ogólne. Podsumowanie I półrocza 13 II 2020r.
Zebranie ogólne w klasach VIII. Konsultacje w klasach I – VII 26 III 2020r.
Zebranie ogólne. Poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych 21 V 2020r.

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Wydarzenie Data
Wystawienie ocen 3 II 2020r.
Klasyfikacja śródroczna 6 II 2020r.
Koniec I półrocza 7 II 2020r.
Wystawienie ocen 15 VI 2020r.
Klasyfikacja końcoworoczna 18 VI 2020r.