AKTUALNOŚCI  –   KONKURSY  –  WARSZTAT  –  REGULAMIN


Witaj na stronie biblioteki
Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

Biblioteka i czytelnia czynne:
poniedziałek od 8.00 do 14.50
wtorek od 8.00 do 14.50
środa od 8.00 do 14.50
czwartek od 8.00 do 14.50
piątek od 8.00 do 13.50

Zapraszamy
kontakt e-mail: biblioteka45sp@gmail.com

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu działa od początku istnienia szkoły. Gromadzi zbiory niezbędne dla uczniów i nauczycieli. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy około 22 tys. woluminów.

W zbiorach biblioteki znajdują się:
– literatura piękna dla uczniów, w której przeważają lektury obowiązujące na lekcjach języka polskiego,
– literatura piękna dla nauczycieli,
– literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy ( dla uczniów i nauczycieli),
– obszerny księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą encyklopedie, słowniki, informatory, atlasy, albumy,
– podręczniki z wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole,
– prenumerowane czasopisma: “Głos Nauczycielski”, “Życie Bytomskie”, “Biologia w Szkole z Przyrodą”, “Lider”, “Biblioteka w Szkole”, “Życie Szkoły”
– zbiory audiowizualne w postaci płyt DVD z filmami popularnonaukowymi.


KONKURSY

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. “Moja zakładka do książki”.

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI,
– zakładka może być wykonana dowolną techniką plastyczną,
– nie należy stosować materiałów lub ozdób niszczących książkę,
– NA ZAKŁADCE NALEŻY UMIEŚCIĆ HASŁO ZACHĘCAJĄCE DO CZYTANIA KSIĄŻEK,
– podpisane prace należy przynosić do biblioteki szkolnej w budynku A do dnia 31.10.2019r.

Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI.
Przy ocenie brana będzie pod uwagę estetyka i pomysłowość oraz oryginalność hasła zachęcającego do czytania.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!


AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2019/2020

Szkolny konkurs biblioteczny “Moja zakładka do książki”

Został rozstrzygnięty szkolny konkurs biblioteczny “Moja zakładka do książki”. A oto jego wyniki:

Klasy I-III
I miejsceNadia Grochowicz 1B
II miejsceHanna Żurawska 2B
III miejsceNatalia Skrzypiec 2C
Wyróżnienia: Jagoda Oleksy 3C, Elena Iwan 1B, Urszula Maroń 1B

Klasy IV-VI
I miejscePaulina Gawliczek 5E
II miejsceMarta Gola 4A
III miejsceJulia Wloka 5A
Wyróżnienia: Marta Wypukoł 4A, Kalina Bielawska 5A

Ponadto dyplomy i drobne upominki za estetykę, ciekawe pomysły na zakładkę bądź hasło zachęcające do czytania książek o trzymają: Hanna Smolorz 2D, Tomasz Kostór 3D, Denis Bisz 1A, Marta Bielawska 1D, Paulina Symko 1D, Zuzanna Lubecka 1A, Natalia Bielecka 2B, Piotr Porwik 3A, Maria Snochowska 1E, Jagoda Oleksy 1E, Magdalena Malinowska 3C, Nikola Nowocień 1B, Szymon Orłowski 2F, Maja Żebrowska 3E, Laura Olszewska 5C, Dominik Musiała 5D, Oliwia Bisz 4A

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

Wkrótce poinformujemy o terminie rozdania nagród i dyplomów.


WARSZTAT

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Na warsztat informacyjny biblioteki Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu składają się:

1. Katalog komputerowy – pozwalający na wyszukiwanie pozycji książkowych w:
– katalogu alfabetycznym – wg hasła głównego (nazwiska autora),
– katalogu tytułowym – wg tytułu dzieła,
– katalogu przedmiotowym – wg haseł odzwierciedlających treść dokumentu,
– zestawieniach bibliograficznych.

2. Księgozbiór podręczny – zawiera wydawnictwa o charakterze informacyjnym (encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki, informatory, czasopisma i literatura popularnonaukowa)

3. Zestawienia bibliograficzne dotyczące materiałów repertuarowych.

4. Zasoby sieci Internet – uzupełnienie braków informacyjnych tradycyjnych zbiorów bibliotecznych poprzez informacje z wyspecjalizowanych portali i serwisów edukacyjnych, encyklopedie i słowniki sieciowe, zbiory tekstów literackich np. lektur szkolnych, wirtualne muzea i galerie sztuki, strony monograficzne przygotowane przez miłośników matematyki, historii, literatury, przyrody, fizyki itp.

5. Gabloty informacyjne oraz strona internetowa biblioteki SP nr 45 w Bytomiu – gdzie eksponowane są informacje dotyczące funkcjonowania biblioteki.


Regulamin biblioteki szkolnej:

I. Prawa i warunki korzystania
– Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice.
– Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego.
– Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki szkolnej.
– Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
– Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
– Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
– W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
– W bibliotece szkolnej należy zachować ciszę i porządek.

II. Wypożyczanie książek
– Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
– Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom trzecim.
– Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym tylko jedna lektura) na okres 2 tygodni.
– Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić dwukrotnie o prolongatę terminu zwrotu.
– Za przetrzymywanie książek (powyżej 1 miesiąca) należy do biblioteki przynieść książkę wskazaną przez bibliotekarza (lektura). W razie niedostosowania się do tej zasady uczeń otrzymuje ujemne punkty z zachowania w PSO.
– Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
– O ile czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz może wypożyczyć ją innemu czytelnikowi.
– Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.

III. Odpowiedzialność czytelnika
– Czytelnik (w przypadku osoby nieletniej – rodzic/prawny opiekun dziecka) odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
– Za przetrzymywanie książek (powyżej sześciu tygodni bez skorzystania z możliwości dwukrotnej prolongaty) ustala się karę. Należy do biblioteki przynieść książkę wskazaną przez bibliotekarza (lektura). Nieprzestrzeganie tej zasady przez ucznia będzie miało wpływ na ocenę z zachowania. Wychowawca informowany jest o stanie czytelnictwa klasy przez łączników bibliotecznych na początku każdego miesiąca.
– Ocena z zachowania będzie obniżana w sytuacji notorycznego przetrzymywania książek, bądźŸ ignorowania upomnień bibliotekarza i wychowawcy klasy. – Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
IV. Podręczniki szkolne i materiały edukacyjne
– Biblioteka gromadzi i udostępnia uczniom podręczniki i materiały edukacyjne. – Zasady ich wypożyczania określone są w odrębnych regulaminach.