Egzamin ósmoklasisty – informacje.

Padlet doradztwo zawodowe K.Całuń – Sikora

PORADY NA TERAZ!

Najważniejsze w postawie: 

– koncentracja, maksimum informacji wyniesione z lekcji, wspólnych powtórek

– korzystanie z materiałów przekazywanych przez nauczycieli, gromadzonych na dysku klasowym, blogach prowadzonych przez nauczycieli

– wykorzystanie notatek własnych

– odwaga w formułowaniu myśli

– próby wykonywania wszystkich zadań

– POSTAWA: uczę się dla siebie, 8 lat w szkolnych ławkach ma mi przynieść teraz, na finiszu, satysfakcję z siebie

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

    • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
    • Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
    • Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone z wymaganiach w odniesieniu do wybranych przedmiotów.
    • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY UCZEŃ PRZYNOSI:

1. Ważną legitymację szkolną.

2. Wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. 14 maja 2024 (wtorek, godz. 9.00) – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (dla uczniów z dostosowaniem warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty czas może zostać wydłużony max. do 180 min.)

2. 15 maja 2024 (środa, godz. 9.00) – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (dla uczniów z dostosowaniem warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty czas może zostać wydłużony max. do 150 min.)

3. 16 maja 2024 (czwartek, godz. 9.00) – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (dla uczniów z dostosowaniem warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty czas może zostać wydłużony max. do 135 min.).

4. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu:

Dodatkowe terminy: 10.06 – 12.06.2024

Wyniki i termin wydania zaświadczeń: 

3 lipca 2024 – udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty.

Do 7 lipca 2024 – przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

8 lipca 2024 – wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Przykładowe arkusze oraz zestawy egzaminacyjne:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/jezyk_polski/OPOP-100-X-2105.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/matematyka/OMAP-100-X-2105.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/jezyk_angielski/OJAP-100-2105.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/jezyk_angielski/OJAP-100-2105.mp3

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2021/OPOP-100-2103.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2021/OMAP-100-2103.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2021/OJAP-100-2103.pdf

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.pdf

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200317%20SP_Dzien%202.pdf

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200318%20SP_Dzien%203.pdf

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200319%20SP_Dzien%204.pdf

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200320%20SP_Dzien%205.pdf

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200323%20SP_Dzien%206.pdf

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200324%20SP_Dzien%207.pdf

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200325%20SP_Dzien%208.pdf

Dostosowania form i warunków na egzaminie ósmoklasisty

W zależności od opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego czy też zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia (np. konieczności posiadania leków podczas egzaminu) istnieje możliwość dostosowania form lub warunków egzaminu ósmoklasisty, które określone są Komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

zapoznaj się z wersją .pdf  E8-Komunikat-o-dostosowaniach-2022 – wersja .pdf

lub poniższa galerią