W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną  od 18 stycznia do 14 marca 2021 r. realizacja zajęć lekcyjnych odbywa się w trybie zdalnym:

  • Klasy 1-3 od 18 stycznia br. wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. 
  • Klasy 4-8 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – częściowo zdalnie, a częściowo przez aplikację Zoom (dodatkowy plan lekcji on-line trafił już na Wasze konta)
  • Od  grudnia prowadzone będą zajęcia sportowe dla oddziałów sportowych 
  • Ferie zimowe  dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009201.pdf