W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną  od 22 marca do 30 kwietnia 2021 r. realizacja zajęć lekcyjnych odbywa się w trybie zdalnym:

  • Klasy 1-3 od 22 marca do 30 kwietnia br.  – nauka zdalna
  • Klasy 4-8 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćzdalnie przez aplikację Zoom (dodatkowy plan lekcji on-line trafił już na Wasze konta)
  • Od  21 kwietnia zostają wznowione zajęcia sportowe dla oddziałów sportowych.
  • Ferie zimowe  dla uczniów z całego kraju odbyły się w jednym terminie i trwały od 4 do 17 stycznia 2021 r.  
  • Od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021r. – Wiosenna przerwa świąteczna

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009201.pdf 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.