Drodzy Rodzice!

W oparciu o nowe zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zdalnego nauczania, wybraliśmy dla Państwa dzieci najdogodniejszą opcję nauczania, którą będziemy realizować od 25 III ​do 8 IV 2020r. Nauczanie przez nas wybrane uwzględnia również Państwa sugestie i opinie, przesłane w ankiecie, za które dziękujemy, bo okazały się dodatkowym źródłem cennych informacji.

Prosimy o cierpliwość i spokojne podejście do obecnej sytuacji, uzależnionej przede wszystkim od możliwości psychofizycznych dzieci oraz sytuacji sprzętowej. Współpracujmy i bądźmy dla siebie wyrozumiali.

Jak to będzie wyglądać?

Forma kontaktu

  1. Podstawowym narzędziem kontaktu z uczniami i z Państwem będzie ​Librus.
  2. Dyżury nauczycieli odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00 oraz 16.00 – 17.00. W tych godzinach mogą odbywać się konsultacje z nauczycielami zgodnie z informacją o formie kontaktu, którą Państwo otrzymają 26 III od wychowawców. Jeśli ze względów technicznych w trakcie dyżuru nauczyciel nie odpowie na wiadomość, to uzyskacie Państwo pomoc w następnym dniu.
  3. Ze względu na higienę pracy przed monitorem, możliwości sprzętowe uczniów i nauczycieli oraz Państwa sugestie z ankiet od Rodziców, nie przewidujemy zajęć online, czyli w czasie rzeczywistym.
  4. Dopuszczamy jednak, poza obligatoryjnym Librusem, inne formy kontaktu z uczniami (komunikatory, platformy, maile, pliki audio i wideo).
  5. Każdy rodzic ucznia, który nie aktywował swojego konta w dzienniku Librus, może wygenerować login i hasło uczniowskie na koncie rodzica (uwaga – nie przez aplikację).

Instrukcja do generowania loginu i hasła uczniowskiego (z konta rodzica):

  1. Wejdź na stronę https://portal.librus.pl/rodzina
  2. Zaloguj się.
  3. Wejdź na zakładkę ​Uczeń.
  4. Z listy wybierz ​Informacje.
  5. Konto ucznia/Generuj hasło ucznia ​ (login jest podany).
  • Prosimy Państwa o pomoc techniczną w zalogowaniu się dziecka 24 III lub 25 III.
  • 25 III uczniowie na swoje konta otrzymają wiadomość z załącznikiem od pedagogów i psychologów szkolnych.
  • Od 26 III w Librusie do godziny 9.00 TYLKO​ na koncie uczniowskim będą się pojawiały zaplanowane lekcje na kolejne dni robocze według harmonogramu przedmiotów.

Instrukcja dla ucznia do pobierania materiałów lekcyjnych.

Materiały do działania

  • Zadania zawarte w załączniku ​Zaplanowanej lekcji​ będą dostosowane do możliwości dzieci oraz będą nastawione na nauczanie przez działanie.
  • Zaplanowaliśmy zdalne nauczanie oparte na podstawie programowej. Skupiamy się na zadaniach, które zaangażują dziecko, a nie rodzica. Również na materiale utrwalającym, powtórkowym, rozwijającym. Zadania będą łatwe do pobrania, podlinkowane. Korzystamy tylko ze sprawdzonych platform i stron.
  • Apelujemy do Was, drodzy Rodzice, aby utrzymać relację w edukacji: nauczyciel–uczeń. Zachowajmy umiar i zdrową relację – my jesteśmy przewodnikami, Państwo – cierpliwymi towarzyszami.
  • Pamiętając o tym, żeby nie przeciążać dzieci, 30 III otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz materiałów, które należy odesłać nauczycielom.

Ocenianie ​ – informacje o sposobie oceniania prac dzieci otrzymają Państwo i uczniowie w najbliższym czasie.

O co prosimy?

  • Prosimy o pomoc dzieciom w kwestiach technicznych – logowania, pobrania, odesłania ew. materiałów.
  • Prosimy o pomoc w utrzymaniu dzieci w dobrej kondycji psychofizycznej poprzez ustalenie grafiku dnia (czas na naukę, czas na relaks, zabezpieczenie miejsca do pracy). Grafik należy dostosować do możliwości lokalowych, korzystania ze sprzętu. Regulowanie należy do Państwa. Zadbajcie o zdrowe przekąski, nawadnianie, wietrzenie pomieszczeń.
  • Prosimy o wspólną pracę nad motywacją, budowaniem atmosfery bezpieczeństwa oraz wzajemnego zaufania.

W celu utrzymania ciągłości nauki i kontaktu, prosimy o logowanie się do Librusa. Jest to na ten moment opcja najdogodniejsza do przekazu wiadomości. Zdając sobie sprawę z tego, że nie rozwialiśmy wszystkich wątpliwości, w razie pytań i sugestii, prosimy o kontakt z wychowawcą.

Dbajmy, szczególnie dla dobra dzieci, o atmosferę, relacje i odporność!

Z wyrazami szacunku Dyrektor SP45 w Bytomiu Urszula Łazuka-Datko

 

pliki do pobrania:

powyższy list do rodzica w formie pdf: Jak to będzie wyglądać?, forma kontaktu, materiały do działania, ocenianie, o co prosimy?

Instrukcja dla ucznia w formie pdf: Instrukcja dla ucznia do pobierania materiałów lekcyjnych.