DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Łazuka – Datko

WICEDYREKTORZY

budynek A: Katarzyna Kowol
budynek A: Anna Mróz
budynek B: Agnieszka Sudoł

NAUCZYCIELE KLAS 1-3

Ewelina Bonk
Iwona Duś
Mirosława Hojka
Beata Mucha
Małgorzata Nowak
Aleksandra Pęcek
Ewa Piotrkowska
Anna Majchrzak
Magdalena Zotin
Mirela Urbanek
Ewa Bijak
Anna Mierzwiak
Aneta Cyl
Anita Jagoda
Magda Stypułkowska
Anna Kowalska

ŚWIETLICA

Natalia Ługowa – kierownik świetlicy
Eliza Ćwięczek
Joanna Gruca
Dorota Janczewska
Jolanta Jeszka
Iwona Kołodziej
Beata Michalska
Małgorzata Siekaniec
Małgorzata Szyszka
Magdalena Telęga

NAUCZYCIELE KLAS 4-8

Język polski
Katarzyna Gałuszczyńska
Joanna Kściuczyk
Ewelina Majewska
Anna Mróz
Beata Soroko – Kałuża
Gabriela Wrodarczyk

Historia
Marta Herman
Magdalena Janczewska
Katarzyna Kowol
Agnieszka Pyka
Ewa Sobczyk

Wiedza o społeczeństwie
Magdalena Janczewska
Ewa Sobczyk

Matematyka
Agnieszka Iskra-Lubecka
Beata Kasperczyk
Dorota Malordy
Janina Michalec
Beata Surowiec

Język angielski
Aleksandra Ciechowska
Natalia Czornyj
Barbara Gajda
Marta Herman
Marta Nawrat
Aneta Panasewicz
Magda Ryś
Dorota Waluda

Język niemiecki
Aneta Cyl
Sonia Malorny

Przyroda
Barbara Dzianach-Smarzewska
Urszula Łazuka – Datko
Beata Kośla

Biologia
Barbara Dzianach – Smarzewska
Beata Kośla
Małgorzata Przydatek-Jendrusz

Geografia
Urszula Łazuka-Datko
Beata Kośla
Barbara Poloczek

Chemia
Katarzyna Krzeszowska
Barbara Dzianach-Smarzewska

Fizyka
Arkadiusz Fułat
Beata Kasperczyk

Informatyka/Zajęcia komputerowe/grafika komputerowa
Joanna Chromicz
Iwona Duś
Witold Krieser
Andrzej Polak

Technika/Zajęcia techniczne
Jolanta Krysińska

Plastyka
Ewa Mazurek-Wcisło
Jolanta Krysińska
Marta Nawrat

Muzyka
Barbara Orlińska

Religia
ks. Piotr Koryciński
Irena Poloczek-Franz
Katarzyna Sebesta
ks. Edward Żakowicz

Etyka
Ewa Bijak
Joanna Kściuczyk

Wychowanie fizyczne
Dariusz Głogowski
Jagoda Korman
Agnieszka Machcińska – Krzemień
Katarzyna Oliwa
Ewelina Paprocka-Talik
Michał Ringel
Daniel Roczniok
Mirosław Rutkowski
Klaudia Świtała
Joanna Zomerfeld

Ratownik
Klaudiusz Zając
Krzysztof Bębnowski

Edukacja dla bezpieczeństwa
Katarzyna Oliwa
Michał Ringel

Wychowanie do życia w rodzinie
Agnieszka Pyka
Ewa Sobczyk

Biblioteka
Gabriela Bajerska
Anna Szczepańska

Pedagog szkolny
Katarzyna Całuń-Sikora
Marzena Rogozińska
Agnieszka Sudoł

Psycholog szkolny
Martyna Murek-Woźny
Aleksandra Słupik

Doradca zawodowy
Katarzyna Całuń-Sikora
Jolanta Krysińska

Logopeda
Iwona Krysiak