DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Łazuka – Datko

WICEDYREKTORZY

budynek A: Katarzyna Kowol, Małgorzata Nowak
budynek B: Agnieszka Sudoł

NAUCZYCIELE KLAS 1-3

Ewelina Bonk
Iwona Duś
Mirosława Hojka
Beata Mucha
Małgorzata Nowak
Magdalena Mestenhauser
Anna Majchrzak

Magdalena Zotin
Mirela Urbanek
Ewa Bijak
Anna Mierzwiak
Eliza Ćwieczek
Anita Jagoda
Magda Stypułkowska
Anna Kowalska

ŚWIETLICA

Natalia Ługowa – kierownik świetlicy
Krzysztof Bębnowski
Dorota Janczewska
Jolanta Jeszka
Magdalena Mestenhauser
Beata Michalska
Ewa Piotrkowska
Martyna Różańska
Małgorzata Siekaniec
Małgorzata Szyszka
Magdalena Telęga

 

NAUCZYCIELE KLAS 4-8

Język polski
Katarzyna Gałuszczyńska
Joanna Kściuczyk
Beata Soroko
Gabriela Wrodarczyk

Historia
Katarzyna Kowol
Agnieszka Pyka
Ewa Sobczyk

Wiedza o społeczeństwie
Ewa Sobczyk

Matematyka
Agnieszka Iskra-Lubecka
Beata Kasperczyk
Janina Michalec
Beata Surowiec

Język angielski
Aleksandra Ciechowska
Natalia Czornyj
Barbara Gajda
Aneta Panasewicz
Magda Ryś
Patrycja Kujawska
Dorota Waluda

Język niemiecki
Sonia Malorny

Przyroda
Urszula Łazuka – Datko
Beata Kośla

Biologia
Barbara Dzianach – Smarzewska
Beata Kośla
Małgorzata Przydatek-Jendrusz

Geografia
Urszula Łazuka-Datko
Beata Kośla
Barbara Poloczek

Chemia
Barbara Dzianach-Smarzewska

Fizyka
Arkadiusz Fułat
Beata Kasperczyk

Informatyka/Zajęcia komputerowe/grafika komputerowa
Joanna Chromicz
Iwona Duś
Andrzej Polak

Technika/Zajęcia techniczne
Elżbieta Klimera

Plastyka
Ewa Mazurek-Wcisło

Muzyka
Barbara Orlińska

Religia
Irena Poloczek-Franz
Katarzyna Sebesta
Andrzej Hołdan
ks. Tomasz Sułkowski

Etyka
Ewa Bijak
Joanna Kściuczyk

Wychowanie fizyczne
Dariusz Głogowski
Agnieszka Machcińska – Krzemień
Katarzyna Oliwa
Ewelina Paprocka-Talik
Michał Ringel
Daniel Roczniok
Mirosław Rutkowski
Klaudia Świtała
Joanna Zomerfeld

Ratownik
Klaudiusz Zając
Krzysztof Bębnowski

Edukacja dla bezpieczeństwa
Katarzyna Oliwa
Michał Ringel

Wychowanie do życia w rodzinie
Agnieszka Pyka
Ewa Sobczyk

Biblioteka
Gabriela Bajerska
Małgorzata Nowak

Pedagog szkolny
Katarzyna Całuń-Sikora
Marzena Rogozińska
Agnieszka Sudoł

Psycholog szkolny

Aleksandra Słupik

Doradca zawodowy
Katarzyna Całuń-Sikora

Logopeda
Iwona Krysiak