Rok szkolny 2022/2023

Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe w klasach I – VIII zostaną zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN. Wyjątek stanowią podręczniki i ćwiczenia do religii, które należy zakupić we własnym zakresie.

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2023/2024:

Klasa I
Podręcznik z ćwiczeniami część 1 i 2 – Pan Bóg jest naszym Ojcem
Redakcja: ks. Paweł Płaczek
Wyd. Św. Wojciech

Klasa II
Podręcznik z ćwiczeniami część 1 i 2 – Chcemy poznać Pana Jezusa
Redakcja: ks. Paweł Płaczek
Wyd. Św. Wojciech

Klasa III
Podręcznik z ćwiczeniami część 1 i 2 – Pan Jezus nas karmi
Redakcja: ks. Paweł Płaczek
Wyd. Św. Wojciech

Klasa IV
Podręcznik z ćwiczeniami – Pan Jezus jest naszym życiem część 1 i 2
Redakcja: ks. Paweł Płaczek  
Wyd. Św. Wojciech

Klasa V
Podręcznik z ćwiczeniami część 1 i 2 – Bóg szuka człowieka
Praca zbiorowa
Wyd. Św. Wojciech

Klasa VI
Podręcznik z ćwiczeniami część 1 i 2 – Jezus nas zbawia
Redakcja: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik
Wyd. Św. Wojciech

Klasa VII
Podręcznik z ćwiczeniami część 1 i 2 – Bóg wskazuje nam drogę
Redakcja: ks. Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak
Wyd. Św. Wojciech

Klasa VIII – nie kupować 
Podręcznik: Odsłonić twarz Chrystusa. Jestem z Wami.
praca zbiorowa, Władysław Kubik
Wyd. WAM


Szkolny zestaw podręczników uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 45  w Bytomiu i zaopiniowany przez Radę Rodziców, obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 – – plik do pobrania

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2018/2019 – plik do pobrania

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2017/2018 – plik do pobrania