Rok szkolny 2021/2022

Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe w klasach I – VIII zostaną zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN. Wyjątek stanowią podręczniki i ćwiczenia do religii, które należy zakupić we własnym zakresie.

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2021/2022:

Klasa I szkoła podstawowa – program nr AZ-1-01/18
Pan Bóg jest naszym Ojcem ( dwie części) redaktor ks. dr Paweł Płaczek
Numer podręcznika AZ-11-01/18-PO-1/20, zatwierdzenie z dnia 18.04.2020 r.
Wyd. św. Wojciech

Klasa II szkoła podstawowa – program nr AZ-1-01/18
Chcemy poznać Pana Jezusa ( dwie części) redaktor: ks. dr Paweł Płaczek
Numer podręcznika AZ-12-01/18-PO-1/21 zatwierdzenie z dnia 22.03.2021 r.
Wyd. św. Wojciech

Klasa III szkoła podstawowa – program nr AZ-1-01/10  
Podręcznik i karty pracy Przyjmujemy Pana Jezusa (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Numer podręcznika AZ-13-01/10/P0-1/13 Data zatwierdzenia podręcznika:13.05.2013r.
Wyd. św. Wojciech

Klasa IV szkoła podstawowa –  program nr AZ-2-01/10  
Podręcznik Jestem chrześcijaninem  (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
Numer podręcznika AZ-21-01/10/P0-1/11 Data zatwierdzenia podręcznika: 09.05.2011r.
Wyd. św. Wojciech
Tylko podręcznik bez kart pracy.

Klasa V szkoła podstawowa – program nr AZ -2-01/18
Bóg szuka człowieka(dwie części) redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik
Numer podręcznika AZ-21-01/18-PO-2/20 zatwierdzenie z dnia 6.05.2020 r.
Wyd. św. Wojciech

Klasa VI szkoła podstawowa – program nr AZ -2-01/18
Jezus nas zbawia(dwie części)  redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik
Numer podręcznika AZ-22-01/18-PO-2/21, zatwierdzenie z dnia 17.04.2021 r.
Wyd. św. Wojciech

Klasa VII szkoła podstawowa – program nr AZ-3-01/10
Szukam Was red. Władysław Kubik SJ
Numer podręcznika: AZ-31-01/10-KR-1/11 Data dopuszczenia: 30.05.2011 r.
Wyd. WAM

Klasa VIII szkoła podstawowa – program nr AZ-3-01/10
Jestesm z Wami red. Władysław Kubik SJ
Numer podręcznika: AZ-32-01/10-KR-3/12 Data dopuszczenia: 11.06.2012 r.
Wyd. WAM


Szkolny zestaw podręczników uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 45  w Bytomiu i zaopiniowany przez Radę Rodziców, obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 – – plik do pobrania

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2018/2019 – plik do pobrania

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2017/2018 – plik do pobrania