Rok szkolny 2020/2021

Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe w klasach I – VIII zostaną zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN. Wyjątek stanowią podręczniki i ćwiczenia do religii, które należy zakupić we własnym zakresie.

Szkolny zestaw podręczników uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 45  w Bytomiu i zaopiniowany przez Radę Rodziców, obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 – plik do pobrania


Podręczniki do religii w roku szkolnym 2018/2019 – plik do pobrania

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2017/2018 – plik do pobrania

Szkolny zestaw podręczników uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 45  w Bytomiu i zaopiniowany przez Radę Rodziców, obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017 – plik do pobrania