W szkole prowadzimy klasy o profilu artystycznym.

Dzieci z klas 1b, 2b i 3b rozwijają swoje zdolności artystyczne m.in. biorąc udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym “Kreatywne Prace Plastyczne “.

Prace plastyczne uczniów z klasy 2b

Prace plastyczne uczniów z klasy 1b – “Zimowy las”

Kreatywne Prace Plastyczne “Zimowy las”

Kreatywne Prace Plastyczne “Kopalnia”

Kreatywne Prace Plastyczne “Bombki”

Kreatywne Prace Plastyczne “Picasso”