Od 2022r informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego publikowane są na szkolnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

 


Zamówienia publiczne rok szkolny 2020-2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Plik do pobrania
dodał: 28.12.2021 administrator


Dotyczy postępowania na dostawę żywności

Plik do pobrania
dodał: 10.12.2021 administrator


Kwoty przeznaczone na realizację zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

Plik do pobrania
dodał: 09.12.2021 administrator


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 45 informuje, że rozpoczęto postępowanie na dostawę żywności do stołówki szkolnej. Dokumenty postępowania do pobrania:

Pliki do pobrania:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zał.1 formularz oferty
zał.2 PPU
zał.3 druk oświadczenia
Załącznik nr 1.1 dostawa mięsa i przetworów mięsnych
Załącznik nr 1.2 dostawa artykułów spożywczych rożnych, sypkich. przypraw itp
Załącznik nr 1.3 dostawa produktów mleczarskich i nabiału
Załącznik nr 1.4 dostawa produktów mrożonych
Załącznik nr 1.5 dostawa pieczywa
Załącznik nr 1.6 dostawa warzyw i owoców
Załącznik nr 1.7 dostawa ryb i przetworów rybnych
Załącznik nr 1.8 dostawa jaj

dodał: 02.12.2021 administrator


Plan postępowań dla zamówień powyżej 30 tys pln

Plik do pobrania
dodał: 28.01.2021 administrator


Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

Plik do pobrania
dodał: 29.12.2020 administrator


Informacja z otwarcia ofert otrzymanych w postępowaniu pn.

“Dostawa żywności na potrzeby stołówek prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 45 w Bytomiu”

Plik do pobrania
dodał: 11.12.2020 administrator


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

Plik do pobrania
dodał: 07.12.2020 administrator


Rozpoczęcie postępowania na usługę obsługi informatycznej Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

Plik do pobrania
dodał: 04.12.2020 administrator


Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.
“Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy w zakresie wywozu odpadów komunalnych i bio.”

Plik do pobrania
dodał: 13.11.2020 administrator

 

Zamówienia publiczne rok szkolny 2019-2020


Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.
“Dostawa żywności na potrzeby stołówek szkolnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 45 w Bytomiu”

Plik do pobrania
dodał: 27.01.2020 administrator


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zamówień powyżej 30 tys. Euro na 2020r.

Plik do pobrania
dodał: 08.01.2020 administrator


Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę energii cieplnej do Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

Plik do pobrania
dodał: 24.12.2019 administrator


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OTRZYMANYCH W POSTĘPOWANIU PN.
“Dostawa żywności na potrzeby stołówek szkolnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 45 w Bytomiu”

Plik do pobrania
Sprostowanie dotyczące informacji z otwarcia ofert z dnia 12.12.2019
Sprostowanie
dodał: 12.12.2019 administrator


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45 W Bytomiu

Plik do pobrania
dodał: 29.11.2019 administrator


Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy w zakresie wywozu odpadów komunalnych i bio.

Plik do pobrania
dodał: 07.11.2019 administrator