Witaj na stronie świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

Kierownik świetlicy – budynek A i B
Natalia Ługowa

Szanowni rodzice!

W dniach 4,5,6 września świetlica będzie czynna tylko w budynku A. 
Od 07 września w godzinach przed lekcjami dzieci korzystają ze świetlicy
w budynku A, po zakończonych lekcjach dzieci z klas sportowych udają się do świetlicy szkolnej w budynku B.

dokumenty do pobrania:

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku od 6:45 do 16:30

Zajmuje cztery sale, w tym dwie po generalnym remoncie, urządzone estetycznie, bezpiecznie i funkcjonalnie. Jedna z sal została dostosowana specjalnie do potrzeb sześcio- i siedmio-latków. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy przekroczyła 200. Stało się tak nie tylko dlatego, że wzrosło zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi ze względu na długi czas pracy rodziców, ale też na skutek dobrej opinii uczniów i rodziców o naszej pracy. Wzrastająca z roku na rok liczba dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe pozwala sądzić, że świetlica w dużym stopniu spełnia oczekiwania zarówno wychowanków jaki i rodziców.

Przy naszej świetlicy znajduje się stołówka szkolna. Jest to duże, funkcjonalne pomieszczenie, w którym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 14:00 wydawane są obiady. Posiłki dwudaniowe smaczne i urozmaicone.

Świetlica w naszej szkole obejmuje swoją opieką przede wszystkim uczniów klas I-III. Wychowawcy świetlicy posiadają wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki, a tym samym odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi.

Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim:

    • zapewnienie opieki uczniom, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu
    • stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania zadań domowych

Plan zajęć dnia

6.45-11.30
* Rozmowy z dziećmi
* Przygotowanie dzieci do lekcji
* Gry i zabawy świetlicowe
* Przygotowanie materiałów, szablonów, na zajęcia
* Dekorowanie sal świetlicowych zgodnie z porami roku,
świętami, i okolicznościami
11.30- 13.00
* Dyżur opiekuńczo- wychowawczy przy obiedzie, higiena i kultura podczas spożywania posiłków
* Zajęcia indywidualne według zainteresowań – zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, gry edukacyjne, it.p
* Odrabianie zadań domowych
13.00-13.30
* Spotkania w kręgu świetlicy. Omawianie spraw bieżących i realizowanie tematyki tygodniowego planu pracy świetlicy na dany rok szkolny
13.30- 14.30
* Zajęcia i konkursy plastyczno-techniczne, umuzykalniająco-taneczne, czytelnicze, teatralne
* Zajęcia ruchowe, zabawy ruchowe, gry sportowe z użyciem sprzętu sportowego rywalizacje sportowe, zabawy na boisku szkolnym i placu zabaw
* Spacery po okolicy- obserwacje przyrody, poznawanie terenu
14.30-16.30
* Odrabianie zadań domowych
* czytanie bajek i baśni
* Oglądanie filmów dla dzieci

W naszej świetlicy są prowadzone następujące zajęcia:

  • zajęcia plastyczne – rozwijające umiejętności manualne i wyobraźnię dzieci,
  • zajęcia czytelnicze – ćwiczące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze,
  • zajęcia teatralno – kabaretowe ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu, wierszy, piosenki, kształcące ekspresję ruchową, ćwiczenia w pięknym wysławianiu się,
  • zajęcia sportowe zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów,
  • zajęcia “Bezpiecznie przez cały rok”- propagujące wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach (w szkole, w domu, na ulicy),
  • zajęcia eksperymentalne “Klub Młodego Odkrywcy” rozbudzające w uczniach zainteresowanie nauką i kulturą poprzez ukazywanie ich, jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań i doświadczeń.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształcenie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dużą rolę wychowawczą integrującą dzieci i nauczycieli odgrywają zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne np.:

WRZESIEŃ – sprzątanie świata
PAŹDZIERNIK – pasowanie na Świetlika
LISTOPAD – porządkowanie grobów, Zaduszki, Andrzejki
GRUDZIEŃ – Mikołajki, wspólne kolędowanie
STYCZEŃ – zabawa karnawałowa
LUTY – zimowe zabawy, Walentynki
MARZEC – Dzień Kobiet, powitanie wiosny
KWIECIEŃ – spotkania wielkanocne, Dzień Ziemi
MAJ – Dzień Książki, Święto Teatru
CZERWIEC – Dzień Dziecka

W pracy z dziećmi staramy się rozwijać ich aktywność i zainteresowania także poprzez organizowanie konkursów quizów, związanych z głównymi tematami naszych zajęć w poszczególnych miesiącach. Dzieci biorą udział w konkursach pozaszkolnych miejskich i między świetlicowych.

Nasza Świetlica włącza się w różnorodne akcje oraz projekty szkolne: Śląska sieć szkół promujących zdrowie, “Sprzątanie świata”, “Stop pustym miskom pomagamy schroniskom”, “Zbiórka dla Burka”, “Dzień życzliwości” Dni otwarte dla przyszłych pierwszoklasistów, Dni Teatru, “Każdy pierwszak, jeśli chce może w teatrzyku grać, przedstawienie dać”, “Nie pal przy mnie proszę”, “Mądra szkoła czyta dzieciom”, Szkolny jarmark Bożonarodzeniowy.

Zapraszamy wszystkich do dalszej aktywności i współpracy.