2021-2022

Informatyka:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 5
Numer dopuszczenia MEN: 876/2/2018
Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 6
Numer dopuszczenia MEN: 876/3/2019
Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 7
Numer dopuszczenia MEN876/4/2017
Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 8
Numer dopuszczenia MEN: 876/5/2018