Administratorem danych osobowych
jest Szkoła Podstawowa nr 45 z siedzibą przy ul. Zakątek 20 41-907 Bytom

dane kontaktowe Inspektora IOD – Marzena Kryszkowska
Urząd Miasta Bytom, ul. Smolenia 35, e-mail: iod_edu@um.bytom.pl