W przyszłym roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole realizowany będzie program innowacji pedagogicznej Free Choices w klasie 4. Przyszłoroczni czwartoklasiści będą mieli szansę uczyć się języka angielskiego w rozszerzonej i uatrakcyjnionej formie.

Gwarantujemy cztery godziny języka angielskiego tygodniowo, z podziałem na grupy. Nauka w klasie innowacyjnej zapewni dzieciom doskonalenie umiejętności z zastosowaniem metod aktywizujących, w oparciu o ciekawe projekty, autoprezentacje, dyskusje, pogadanki. Obok tradycyjnych metod nauczania znajdziemy czas na pracę w oparciu o materiał pozapodręcznikowy, atrakcyjny i dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczniów. By zmaksymalizować obecność języka w procesie nauczania dokładamy elementy języka angielskiego również na matematyce, plastyce oraz historii.

Blog 4e Marty Nawrat  – martanawrat.pl

Wierzymy , że taki sposób nauczania pozwoli dzieciom nabrać umiejętności komunikacyjnych oraz rozbudzi chęci do dalszej nauki języka. Będzie również stanowić doskonałą bazę do dalszej nauki w oddziałach dwujęzycznych w przyszłości.