W naszej szkole realizowany jest program innowacji pedagogicznej Free Choices w klasie 5 i 6. Nasi uczniowie mają szansę uczyć się języka angielskiego w rozszerzonej i uatrakcyjnionej formie już od 4 klasy.

Gwarantujemy cztery godziny języka angielskiego tygodniowo, z podziałem na grupy. Nauka w klasie innowacyjnej zapewni dzieciom doskonalenie umiejętności z zastosowaniem metod aktywizujących, w oparciu o ciekawe projekty, autoprezentacje, dyskusje, pogadanki. Obok tradycyjnych metod nauczania znajdziemy czas na pracę w oparciu o materiał pozapodręcznikowy, atrakcyjny i dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczniów. By zmaksymalizować obecność języka w procesie nauczania dokładamy elementy języka angielskiego również na matematyce, plastyce oraz historii.

Wierzymy , że taki sposób nauczania pozwoli dzieciom nabrać umiejętności komunikacyjnych oraz rozbudzi chęci do dalszej nauki języka. Będzie również stanowić doskonałą bazę do dalszej nauki w oddziałach dwujęzycznych w przyszłości.