SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

Oficjalnie Szkolny Klub Europejski rozpoczął swoją działalność z dniem 01.10.2002r. Głównym celem jaki stawia przed sobą Szkolny Klub Europejski, jest zapoznanie młodzieży z historią, strukturami i tradycją Unii Europejskiej. Oprócz tego realizowanych jest wiele innych ciekawych zadań. Między innymi, poznajemy historię państw Unii, ich położenie geograficzne, zwyczaje i ciekawostki.

Celem SKE jest:

  • Zaznajomienie uczniów z wartościami jednoczącej się Europy.
  • Rozwijanie wzajemnej tolerancji i szacunku.
  • Pokazanie korzyści płynących z biegłego władania językami obcymi.
  • Kształtowanie świadomości europejskiej.
  • Poznanie świątecznych zwyczajów państw Unii Europejskiej.
  • Poznanie symboli i instytucji Unii Europejskiej.
  • Popularyzacja wiedzy o kraju ojczystym, regionie i dziedzictwie kulturowym.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę praw człowieka, środowiska, bezpieczeństwo wszystkich narodów.

AKTUALNOŚCI

Rok  2022/2023

W  roku szkolnym  2022/2023 podczas spotkań Szkolnego Klubu Europejskiego rozmawialiśmy o historii integracji europejskiej, strukturze oraz zakresie działań Unii Europejskiej. Uczniowie  tworzyli projekty, poznawali kulturę państw członkowskich, a w szczególności państw, które sprawowały prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy uczniowie poznawali tradycje świąteczne oraz dzielili się zdobytymi przez siebie informacjami i ciekawostkami na temat tych świąt w poszczególnych europejskich krajach.
W maju 2023r. natomiast został zorganizowany Dzień UE pod tytułem: Podróże po krajach Unii Europejskiej. W tym dniu podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie mogli również wziąć udział w licznych konkursach i zabawach, których głównym celem było szerzenie wiedzy o krajach Unijnych.

Rok 2020/2021

 Co u nas w roku pandemii i lockdownu? Jeszcze we wrześniu opracowaliśmy plan pracy oraz nasz harmonogram. Podczas spotkań Klubu Europejskiego poznaliśmy bliżej kraj naszych sąsiadów w związku z prezydencją Niemiec w Radzie Unii Europejskiej. W dniu 29.09.2020r. wybraliśmy się do American Corner w Katowicach na lekcję o relacjach USA z Unią Europejską. W czasie nauczania zdalnego śledzimy profile European Commission oraz European Parliament w mediach społecznościowych, obejrzeliśmy także zaprzysiężenie Joe Bidena na prezydenta. Zgłosiliśmy się do ogólnopolskiego projektu „Młodzi w akcji+”, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych. Uczniowie będą mogli mi. in. nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Rok 2019/2020

W tym roku ciężko pracowaliśmy, ale przyniosło to efekty w postaci wygranych w miejskich konkursach. Ale od początku…

Już we wrześniu wzięliśmy udział w zajęciach prowadzonych w ramach Bytomskich Spotkań Europejskich: Jak funkcjonuje Unia Europejska – rola instytucji i ich działanie przeprowadzonym przez  p. Magdalena Walter, koordynatorkę Bytomskich Spotkań Europejskich 2019/2020, 30-lecie upadku Muru Berlińskiego w kontekście Brexitu – p. Magdalena Bosek, koordynatorka Bytomskich Spotkań Europejskich 2013-2017, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej – sprawa Macedonii, Albanii, Turcji – p. Karolina Górka, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Ja jako młody Europejczyk – co może nam dać Unia Europejska, a co sami do niej wnosimy? prelegent Pan Michał Witas.

Następnie bawiliśmy się na X  Balu Karnawałowym zorganizowanym dla Szkolnych Klubów Europejskich ,,Chorwacja – kraj pięknych krajobrazów” w SP 51 w Bytomiu.

Nasze członkinie: Maria Podbucka i Wiktoria Strzelec z klasy VI zdobyły I miejsce w miejskim konkursie wiedzy, “Wszystko o Unii Europejskiej”, a Julia Waniek i Alicja Gadula z klasy VIII zdobyły w nim miejsce III.

Rok 2018/2019

W tym roku na spotkaniach Klubu Europejskiego rozmawialiśmy o Austrii, która sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Nie zapomnieliśmy także o tym, że Polska obchodzi 100 lat odzyskania niepodległości. Z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz z Klubem Europejskim poprzez E-Twinning ogłosił międzynarodowy konkurs na filmik z życzeniami dla Polski! (A Video Wishes for Poland – 100 years of Independence!)

Rok 2017/2018

W tym roku Szkolny Klub Europejski skupił się na Bułgarii, która objęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Omawialiśmy nie tylko kwestie polityczne i gospodarcze, skupiliśmy się również na pięknie tego kraju i jego turystycznych regionach, już powoli myślimy o wakacyjnych wyjazdach. Po pracowitym pierwszym semestrze przyszedł czas na podsumowanie. W lutym nasz Szkolny Klub Europejski wziął udział w Balu Europejskim w SP 51 w Bytomiu. Tegoroczny bal odbywał się pod hasłem “Bułgaria – Kraj pachnący różą”, ponieważ to Bułgaria sprawuje obecnie Prezydencję Rady Unii Europejskiej. Podczas balu świetnie się bawiliśmy, ale zdobyliśmy też liczne nagrody!!! W konkursie plastycznym “Pocztówka z Bułgarii” drugie miejsce zajęła Oliwia Oleksy. Alicja Gadula zdobyła nagrodę za najciekawszy kostium nawiązujący do kultury Bułgarii. Julia Waniek i Alicja Gadula wywalczyły I miejsce w VIII Miejskim Konkursie “Wszystko o Unii Europejskiej” pod patronatem Prezydenta Bytomia!