W szkole prowadzimy klasy o profilu artystycznym.

Dzieci z klas 1b i 2b rozwijają swoje zdolności artystyczne m.in. biorąc udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym “Kreatywne Prace Plastyczne 2020/2021”.

W naszej szkole dbamy o sportowy rozwój naszych uczniów.

Prowadzimy klasy sportowe: klasy o profilu pływackim: 1a, 2a, 3a, 4a oraz o profilu siatkówka dziewcząt i piłka nożna chłopców: 6c, 7c, 8c.

Klasa dwujęzyczna

Uczniowie mają pięć lekcji języka angielskiego w tygodniu (w klasach tradycyjnych trzy), elementy języka angielskiego są również wprowadzane na innych przedmiotach (historii, fizyce, plastyce i WOS-ie).

Klasa 4 innowacyjna z rozszerzonym językiem angielskim

W przyszłym roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole realizowany będzie program innowacji pedagogicznej Free Choices w klasie 4. Przyszłoroczni czwartoklasiści będą mieli szansę uczyć się języka angielskiego w rozszerzonej i uatrakcyjnionej formie.