Ważne informacje

Regulamin rekrutacji do klasy 7 oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim na rok szk. 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą klas profilowanych w roku szkolnym 2020/2021.

lista dzieci przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu (spoza rejonu).

Rekrutacja uzupełniająca

  

Oferta klasy 4 informatycznej – film

Dla chętnych, niebędących uczniami naszej szkoły, wnioski rekrutacyjne są do pobrania dokument_doc lub dokument_pdf lub na stronie szkoły, w zakładce Organizacja – Dokumenty 

Uwaga! Czas trwania testu kompetencji językowych do klasy VII dwujęzycznej to 2×45 min., a nie tak jak podano na plakacie 45 min.

 

Kliknij na plakat, aby zapoznać się z naszą ofertą: