Nowość!! Zapisy do klasy siódmej na rok szkolny 2023/2024 – klasa dwujęzyczna

(szczegóły na plakacie poniżej rekrutacji klas pierwszych)

 

Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Informacja w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

      Informuję, że obowiązuje uchwała z dnia 30 października 2017 r. Rady Miejskiej w Bytomiu nr LV/681/17 w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom oraz Zarządzenie Prezydenta Bytomia nr 47/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom.

W załączeniu przesyłam załączniki do zarządzenia (wniosek/zgłoszenie).

Uwaga!  W KLAUZULI INFORMACYJNEJ należy uzupełnić nazwę szkoły i dane teleadresowe.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 5 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2022r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej ustawę – Prawo oświatowe, od 1 września 2022 r. zmianie uległy terminy określone  w art. 158 ust. 6-9 ww. ustawy (składanie wniosków o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/17 Prezydenta Bytomia przesyłam treść Komunikatu nr 1/2023 z 16 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom na rok szkolny 2023/2024.

Komunikat nr 1/2023 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz Komunikat nr 2/2023 w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji dostępne są również na stronach: http://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/komunikaty-wydzialu-edukacji oraz http://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/rekrutacja-do-szkol-podstawowych

 

Załączniki do wysłania:

Informacje i terminy na poniższych plakatach


 

Szkoła moich marzeń – prezentacja – kliknij aby przejrzeć 🙂