Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Egzaminy Ósmoklasisty już za nami!

28 maja @ 08:00 - 17:00

Zakończyły się trzy dni tegorocznych egzaminów uczniów klas ósmych, podczas których zmagali się oni z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Teraz jesteśmy wystawieni na próbę cierpliwości – wyniki dopiero w lipcu. Nadal trzymamy kciuki! 

A co każdy wiedzieć powinien o egzaminie?
 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.  Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

WAŻNE DATY ZWIĄZANE Z EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY 2021

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2021 r. – do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 9 lipca 2021 r.

Szczegóły

Data:
28 maja
Czas:
08:00 - 17:00
Wydarzenie kategoria: