Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W roku szkolnym 2023/2024 historię naszej szkoły będzie budowało 804 uczniów w 34 oddziałach. Nad ich rozwojem i bezpieczeństwem będzie czuwało 81 nauczycieli i 53 pracowników szkoły. 

Aby nasze spotkanie w nadchodzącym roku szkolnym było po prostu dobre i gwarantowało spokój dzieciom, przedstawiamy obszary ważne w codziennej współpracy: 

komunikacja:

 • poprzez dziennik elektroniczny Librus – konieczność bieżącego monitorowania przez rodzica wiadomości, ogłoszeń, terminarza, frekwencji, zastępstw;
 • udział w zebraniach z wychowawcą (4 razy w roku, terminy podane na początku września);
 • zachowanie ścieżki komunikacji (Librusem przez wiadomość do nauczyciela lub indywidualna rozmowa w ramach godziny dostępności nauczyciela po wcześniejszym umówieniu – grafik dostępny w terminarzu w Librusie);
 • w sprawach wychowawczych – kontakt z wychowawcą;
 • w sprawach przedmiotowych – kontakt z nauczycielem przedmiotu (ew. informacja do wiadomości wychowawcy);
 • sytuacje dotyczące klasy proszę rozwiązywać na linii: Trójka klasowa – wychowawca.

bezpieczeństwo dzieci:

 • w przypadku pobytu dziecka w szkole wcześniej niż o godzinie 7.45 konieczne przejście ucznia do świetlicy;
 • bieżące usprawiedliwianie nieobecności Librusem lub drukiem dostępnym na www szkoły (nieusprawiedliwione godziny mają wpływ na ocenę z zachowania);
 • zwolnienia w trakcie lekcji – informacja Librusem, drukiem lub odbiór osobisty dziecka wraz z odnotowaniem odbioru w sekretariacie;
 • zasada: KISS and DRIVE – zachowanie bezpieczeństwa na drogach dojazdowych do szkoły, niewjeżdżanie i nieparkowanie na szkolnym parkingu.

komfort pracy dziecka:

 • skontrolowanie spakowanego dzień wcześniej przez dziecko plecaka, w tym – przyborów szkolnych;
 • zagwarantowanie napoju i drugiego śniadania;
 • dbanie o punktualność;
 • w przypadku nieobecności dziecka – nadrobienie zaległości we własnym zakresie (samopomoc koleżeńska) oraz dopilnowanie terminu napisania/dostarczenia zaległych prac – w ciągu 14 dni.

 

Proszę, aby wszelka współpraca oparta była na kulturalnym dialogu i zaufaniu do kompetencji pracowników szkoły. Wszyscy mamy wspólny cel – dobro dziecka!
Wierzę, że działając tak w podstawowych obszarach, zagwarantujemy nam wszystkim spokojny rok szkolny.

Dyrektor SP45 w Bytomiu
Urszula Łazuka-Datko