W ubiegłym miesiącu w naszej Szkole, we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland, przeprowadzone zostały w klasach siódmych i ósmych akcje profilaktyczne w ramach projektu “Peer Education”. W rolę prelegentów wcielili się studenci kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Agnieszka Ronczoszek oraz Mikołaj Patalong, absolwent SP45.

ProfiRAKtyka to zajęcia oparte na Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Dotyczą one mechanizmu powstawania i rozwoju nowotworów, czynników ryzyka ich występowania i sposobów na wprowadzanie prozdrowotnych zmian zarówno do swojego własnego życia, jak i w swojej lokalnej społeczności. Szczególny nacisk kładziemy na omówienie problematyki biernego palenia, narażenia na kancerogeny w środowisku pracy.

Psychiatria też dla ludzi to zajęcia, których celem jest walka z dyskryminacją i wykluczeniem osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi. Stygmatyzacja tych chorób przyczynia się do niskiej wykrywalności, ludzie odczuwają wstyd i strach przed odwiedzeniem psychologa i psychiatry. Celem scenariusza lekcji jest krótkie wytłumaczenie mechanizmu najczęstszych chorób psychicznych, wyjaśnienie różnic między różnymi zawodami zajmującymi się zdrowiem psychicznym, wskazanie możliwych dróg uzyskiwania pomocy, gdy czujemy, że my lub ktoś z naszego otoczenia jej potrzebuje.